Zhodnotenie roku 2018

V sezóne 2018 sme dokončili rekonštrukciu múrov sakristie a zakryli sme ich biosanáciou. Sakristiu sme postupne opravovali dlhší čas, intenzívnejšie však len posledné tri roky. Roh na obrázku dole bol pôvodne vo veľmi zlom stave a bolo potrebné ho takmer kompletne zrekonštruovať, čo je vidieť aj na svetlejšom murive.

Sakristia

Taktiež sme zarovnali koruny múrov v lodi kostola do jednotnej výšky a všetky namurované plochy sme zakryli biosanáciou. Previazaním sme zaistili posledný oblúk vo vnútri lode nad oknom.

Zarovnanie a biosanácia múrov lode kostola.

Čiastočne sme vyšpárovali zdola klenbu veže, cez ktorú prenikala dažďová voda. Keďže špárovanie v týchto miestach je veľmi náročné a nestihli sme urobiť všetko, budeme v ňom pokračovať aj v roku 2019.

Čiastočne vyšpárovaná klenba veže zdola.

V tomto roku nám pribudla aj neplánovaná práca: na začiatku sezóny sme zistili, že v kostole sa na jednom mieste prepadla zem. Išlo o jeden z vchodov do krypty, ktorý sa už nepoužíval a kedysi bol provizórne zasypaný hlinou a kamením. Aby sme zamedzili ďalšiemu prepadávaniu pôdy, vchod sme prikryli pevnými drevenými fošňami, nepremokavou fóliou a nakoniec sme zarovnali povrch hlinou.

Zabezpečenie vstupu do krypty