Projekt Dubova Colonorum

Kostolík sv. Kozmu a Damiána – sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová (odtiaľ aj názov projektu Dubova Colonorum – je to názov tohto miesta v prvej písomnej zmienke). Miesto má bohatú minulosť, dejiny osídlenia siahajú až do praveku, z 2. až 3. storočia pred našim letopočtom sa tu zachovalo praveké sídlisko Halštatskej kultúry. Prvý kostol na tomto mieste sa spomína v roku 1397 a bol drevený. Výstavba terajšieho kostola prešla mnohými fázami od gotickej, cez renesančnú (1642) až po barokovú, ktorá sa uskutočnila v rokoch  1736  – 1754. No s postupným presídlením dediny Sedliacka Dubová z lokality zvanej Žiar nižšie do doliny k rieke Orava začal kostol strácať svoj význam. Jeho trvanie končí v roku 1880, kedy obyvatelia dobudovali nový kostol priamo v obci. Zo starého kostola bola strhnutá strecha, začal pustnúť a čas tu zanechal svoje stopy. Dnes tu môžeme vidieť dobre zachované zrúcaniny veže i celej lode kostola a okolo celého areálu murovanú ochrannú hradbu s dvoma vstupnými bránami. V južnej stene sa nachádzajú zvyšky múrov dvoch kaplniek a v poloblúkovitej línii severozápadnej hradby sú dobre zachované zvyšky kostnice. Každý, kto sa ocitne v týchto zrúcaninách, je očarený ich majestátnosťou, krásou a zvláštnou magickou atmosférou vyžarujúcou z tohto miesta.

Dubova Colonorum – je projekt, ktorým sa snažíme formou mládežníckych táborov zachrániť zrúcaniny kostolíka sv. Kozmu a Damiána pred ich ďalším pustnutím a pôsobením zubu času. Záchranu organizuje ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s o.z. Dubova Colonorum a obcou Sedliacka Dubová. Odborné záležitosti konzultujeme s Pamiatkovým ústavom Ružomberok a Oravským múzeom. Projekt je financovaný z programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na rok 2012 MŠSR, ADAM 1.

Cieľom projektu je záchrana ruín a ich zakonzervovanie, aby sa zabránilo ich ďalšiemu rozpadu, vyčistenie celého areálu, ale i historický prieskum. Nechceme areál kompletne zrekonštruovať, ale zachovať jeho súčasný vzhľad a atmosféru zrúcanín. No projekt prispieva i k zmysluplnému a užitočnému tráveniu voľného času mladých ľudí počas prázdnin v tábore s dobrým programom. Rozvíjajú sa tu ich vzájomné vzťahy, vzťah k histórii a prírode i celkové formovanie ich osobnosti.

 1. V roku 1998 sa uskutočnil prvý ročník tohto tábora, na ktorom sa zúčastnilo 64 mladých ľudí z celého Slovenska. Podarilo sa nám vybudovať celé táborisko so všetkým, čo k tomu patrí, vyčistiť a upraviť podlahu v lodi kostola.
 2. Druhý ročník táborov sa konal v júli a auguste 1999, kde bolo 92 účastníkov. Dokončili sme čistenie celého areálu a začali sme s priamou konzerváciou múrov dvoch vstupných brán.
 3. Tretí ročník táborov sa konal v roku 2000, na ktorom sa zúčastnilo 67 dobrovoľníkov. Pokračovali sme v konzervácií vstupných brán a začali sme s priamou konzerváciou múrov.
 4. Štvrtý ročník bol prelomový (2001). Čistením okolia kostolíka bolo zistené, že areál kostolíka je dvakrát väčší než sa predpokladalo. Našli sme zvyšky múrov, priekopu, dva kamenné kríže a črty niekdajšej budovy v teréne. Po statickom zabezpečení vstupných brán sme sa zamerali na kostnicu za kostolom.
 5. Piaty krát sme sa stretli v roku 2002. Tento ročník bol v duchu minulého. Pokračovalo sa konzerváciou kostnice a bol dokončený oltár.
 6. V roku 2003 sa družina dobrodružno-akčne sa pustila do murovania kostnice, ktorej múry sa nám podarilo vytiahnuť až po glajchu :-). Ďalej bola zhotovená informačná tabuľa pred vstupom do areálu kostola.
 7. V roku 2004 sa podarilo konštrukciu strechy dostavať, škridlu položiť, avšak nie dokončiť – takže strecha zostala čiastočne odkrytá. Zima však našťastie neurobila takmer žiadne škody. Okrem toho sa zaizolovala dolná klenba veže, cez ktorú už začínalo pretekať. Ďalej sa čistilo okolie areálu.
 8. V roku 2005 sme strechu na kostnici konečne dokončili, hoci tento rok sa tábory v tradičnej forme neuskutočnili. Kostnica bude slúžiť na odkladanie materiálu a náradia. Cez zimu sa zrútila vnútorná klenba na dubovianskej bráne.
 9. V roku 2006 bola kostnica celkom dokončená (vyčistené vnútro, vyložená podlaha, nahradený provizórny štít a osadené dvere), časť materiálu sme uložili v nej. Taktiež sme zašpárovali kruhové okno na veži, prednú časť veže, kde bola veľmi rozrušená malta, a zakonzervovali druhú polovicu dubovianskej brány, kde sa budeme v budúcnosti snažiť obnoviť spadnutú klenbu.
 10. V roku 2007 sa nám podarilo spevniť klenbu nad zadným oknom západného múru a korunu múru až ku veži. Pokračovali sme v špárovaní Dlžianskej a Dubovnianskej brány, ktorú sme aj mierne nadstavili – príprava na obnovu klenby. Zostrihali sme kríky, ktoré rástli po obvodových múroch, aby ich viac nerozrušovali.
 11. V roku 2008 sme zakonzervovali klenbu nad predným oknom západného múru a priliehajúcu korunu múru. Tiež sme zakonzervovali hlavný oblúk oddeľujúci loď kostola od presbytéria a domurovali sme východný oblúk v presbytériu.
 12. V roku 2009 sa nám podarilo zakonzervovať celý severný múr hlavnej lode. Zašpárovali sme severnú stenu, domurovali vypadané kaverny a murovaním zaistili celú korunu múru pred jej ďalším rozpadávaním.
 13. V roku 2010 sme sa pustili do konzervácie južného múru hlavnej lode. Podarilo sa nám obnoviť okennú klenbu, čím sme zaistili zvyšok ohrozenej stropnej klenby, priliehajúcej k tejto časti múru.
 14. V roku 2011 sme sa zamerali na konzerváciu južného múru hlavnej lode, ktorý sme kompletne zakonzervovali. Tiež se nanovo vymurovali ďalšiu klenbu nad bočným vchodom.
 15. V roku 2012 sme zakonzervovali južný a východný múr presbytéria a vymurovali boky spadnutého okna v presbytériu, takže bolo pripravené na murovanie okenného oblúka.
 16. V roku 2013 sa podarilo dokončiť konzerváciu východného múru presbytéria a vymurovať okenný oblúk.
 17. V roku 2014 sme kompletne zakonzervovali oblúk medzi loďou kostola a presbytériom. Na severnom a severovýchodnom múre presbytéria sme domurovali niekoľko vrstiev kameňa a dokončili sme juhovýchodné okno presbytéria.
 18. V roku 2015 sa nám podarilo domurovať múry presbytéria do rovnakej výšky. Jednu časť koruny múru sme experimentálne zatrávnili.
 19. V roku 2016 sme sa sústredili na zadný vchod do kostola (vedľa veže), kde sme domurovali chýbajúce časti oblúka spolu s oporným múrom. V sakristii sme sa venovali sanácii zvyšku oblúka nad vchodom, špárovaniu a rekonštrukcii múrov.
 20. Keďže zatrávnenie (biosanácia) korún múrov sa nám osvedčila, rozhodli sme sa ju použiť na celej lodi kostola. V roku 2017 sme premurovali časť korunných múrov kostola a položili sme biosanáciu. Zrekonštruovali sme chýbajúci oblúk Dlžianskej brány. Vyčistili sme klenbu veže od nánosov skál a odpadu a čiastočne sme ju zašpárovali. Tiež sa nám podarilo dotiahnuť múry sakristie do jednotnej výšky.
 21. V roku 2018 sme premurovali južné  korunné múry kostola a položili sme biosanáciu. Tiež sme pokračovali v špárovaní klenby veže. Prekryli a spevnili sme prepadnutý vchod do krypty a venovali sme sa aj sanácii omietok v lodi kostola.
 22. V roku 2019 sme dokončili premurovanie korún múrov presbytéria vrátane presbytériového oblúka a kladenie biosanácie. Vyšpárovali sme obvodový múr medzi Dlžianskou bránou a kostnicou a vymurovali sme jeden z dvoch chýbajúcich oblúkov Dubovianskej brány.

V budúcnosti nás čakajú technicky aj finančne náročné práce na konzervácii múrov veže. Plánujeme tiež zrekonštruovať Duboviansku bránu, zakonzervovať obvodové múry areálu kostola a zvyšky dvoch kaplniek.

Všetky tieto práce budú prebiehať počas leta v mesiacoch júl – august formou mládežníckych táborov. Tieto tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 18 rokov z celého Slovenska a aj ČR, ktorí pracujú bez nároku na finančnú odmenu. Počítame s uskutočnením troch 12-dňových turnusov plus stavačka a búračka, na ktorých sa vystrieda viac ako 100 mladých ľudí.

Celý tábor je časovo orientovaný do histórie, snažíme sa vo všetkom zachovať stredoveký štýl. Účastníci tábora nie sú iba mladí kresťania, ale je určený pre všetkých čo prejavia záujem prežiť dva nezabudnuteľné týždne v prírode. Pestrosť názorov sa nám veľmi osvedčila a bola prínosom pre všetkých. Keďže je to celoslovenská akcia, propagácia bude prebiehať na celom území Slovenska formou plagátov, ale i v televízii, rádiách, tlači. Vydali sme i vlastnú pohľadnicu.