Zhodnotenie roku 2017

Rekonštrukcia Dlžianskej brány

Najväčším úspechom sezóny 2017 bola rekonštrukcia zrútenej klenby Dlžianskej brány. Okrem klenby sa nám podarilo dotiahnuť múry do jednotnej výšky, zašpárovať staré murivo a nové murivo zabezpečiť biosanáciou.

Rekonštrukcia sakristie

Pokročili sme aj s obnovou múrov sakristie. Rekonštrukcia sakristie bude dokončená v roku 2018, pretože je ešte potrebné zarovnať korunu múrov do rovnakej výšky.

Izolačná vrstva vo veži

Vo veži kostola sme vymenili rozpadnutú izolačnú fóliu z roku 2004 za novú. Fólia zabraňuje premokaniu vody cez klenbu veže, ale často ju poškodzujú padajúce kamene. Je to však iba dočasné riešenie, kým sa nám nepodarí vežu systematicky zrekonštruovať.