Zhodnotenie roku 2015

Práce na presbytériu prebiehali už od roku 2011. Postupne bolo zrekonštruované značne poškodené okno východného múru.

Porovnanie východný múr presbytéria

Pri práci na múroch presbytéria v rokoch 2011 až 2014 sa ukázalo, že koruny múrov sú značne zvetrané predovšetkým v severovýchodnej časti a že je nutné najprv odstrániť veľkú vrstvu rozpadnutého muriva. Preto hlavným cieľom sezóny 2015 bolo obnoviť múry presbytéria do rovnakej výšky. Tento cieľ sa podarilo naplniť.

Pohľad na presbytérium z varty

Presbytérium od sakristie

Časť koruny múru sme po dokončení pokusne zatrávnili. Vrstva hliny a vegetácie chráni murivo pred častými výkyvmi teplôt, čím prispieva k jeho dlhšej trvácnosti. V nasledujúcich rokoch budeme sledovať, ako zatrávnenie vplýva na kvalitu malty a či sa v tejto vrstve nebudú šíriť náletové dreviny.

Zatrávnenie

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom bol tento rok geodeticky zameraný celý objekt kostola. V rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva bude neskôr vytvorený jeho 3D model. Okolie kostola bolo tiež preskúmané georadarom.

V okolí veže sa uskutočnil archeologický prieskum, pri ktorom boli odkryté pôvodné kamenné dlaždice. Pochádzajú pravdepodobne z roku 1775, kedy prebehla posledná historická rekonštrukcia kostolíka.

Kamenné dlaždice

V roku 2016 plánujeme zakonzervovať poškodenú klenbu v západnom múre vedľa veže. Chceme tiež staticky zaistiť piliere v lodi kostola a zrekonštruovať múry sakristie do pôvodnej výšky.