Rok 2013 je za nami

Aj v roku 2013 sa nám opäť podarilo spraviť niečo prospešné a popritom zažiť množstvo neopakovateľných zážitkov. Od začiatku júla do polovice augusta sa v Sedliackej Dubovej postupne vystriedali tri družiny letných táborov plné mladých nadšencov, ktorí sa rozhodli pomôcť pri obnove ruiny kostola sv. Kozmu a Damiána.

Samotným družinám predchádzala náročná príprava vo forme dvoch víkendových školení – tovarišstiev. Prvé sa uskutočnilo v Šintave a druhé priamo v centre diania – v Sedliackej Dubovej. Tu sa zišli verné a ochotné „dubácke duše“, aby spolu vytvorili kvalitné táborové tímy, naplánovali a zorganizovali všetko od ťažkej manuálnej práce až po nemenej dôležitú zložku „chlieb a hry“.

Tento rok sa tu v troch družinách zišlo 55 mladých ľudí, ktorým nechýbala chuť do práce, dobrého jedla či zábavy. Ochotne sa „preniesli“ naspäť do 14. storočia, aby si vyskúšali 12 neopakovateľných dní bez elektriny či mobilných telefónov. O to viac času zostalo na spoločné rozhovory pri táboráku, turistiku, spev či hry. V práci sme sa takisto nedali zahanbiť – podarilo sa nám zakonzervovať väčšiu časť presbytéria, východný múr lode kostola a sakristie. Vykosili sme celý areál kostolíka a pokročili sme aj v jeho čistení od náletových krovín, čím sme prispeli k vytvoreniu miesta oddychu pre turistov i miestnych obyvateľov.

Medzi nezabudnuteľné zážitky z družín patrí určite návšteva Oravského zámku a skanzenu v Podbieli, či plavba plťou s pltníkom Paľkom. Tradične bol aj Vianočný deň s polnočnou omšou slúženou priamo v zrúcanine kostolíka, ktorá aj tento rok pritiahla desiatky miestnych obyvateľov.

Ako to už býva, veľa závisí aj od počasia. A hoci na prvej družine bolo spočiatku daždivo, napokon to vôbec nikto nepovažoval za tragédiu. Účastníci mali možnosť viac sa zabaviť, lepšie sa spoznať, a tak nám tu dokonca vznikli dva nové zamilované páry.

Ukončením letnej pracovnej sezóny bola už tradične „búračka“, na ktorej sme si s hrdosťou pozreli naše pokroky. S nostalgiou sme rozobrali táborisko, dokončili konzervačné práce na kostolíku a upravili okolie pre turistické účely.

Koncom septembra sme sa ešte naposledy s kostolíkom prišli rozlúčiť predtým, ako sa definitívne „uložil“ na zimný spánok. Spolu s miestnymi obyvateľmi sme si vychutnali divinový guláš, družné rozhovory, hry a slávnostnú svätú omšu, kde sme sa poďakovali za všetko, čo nám tento rok bolo dopriate zažiť prostredníctvom úžasného projektu Dubová Colonorum.