Prípravy na sezónu 2014

Prípravy na sezónu 2014 sú už v plnom prúde, v tomto roku plánujeme pracovať na konzervácií hornej časti hlavného kostolného oblúku, ktorého spodnú časť sme už vyšpárovali maltou v roku 2008 a tým ho bezprostredne zachránili pred zrútením. Ďalšou oblasťou ktorej sa budeme venovať je severný múr presbytéria a sakristia, na ktorých sme začali pracovať už v roku 2013.

V súčasnosti sa naši dobrovoľníci pripravujú na konzerváciu formou školení, ktoré sú zamerané na prax, ale aj teoretickú prípravu týkajúcu sa konzervácie kultúrnych pamiatok a organizovanie mládežníckych táborov.