Plán prác na rok 2018

Pohľad na klenbu veže

V lete 2018 plánujeme vyšpárovať zdola klenbu veže, ktorá je poškodená presakujúcou dažďovou vodou a vplyvom mrazu. Špárovaním zabezpečíme klenbu pred ďalším rozpadom.

Ďalej sa budeme venovať viacerým dokončovacím prácam. Zarovnáme múry kostola do jednotnej výšky a zabezpečíme ich biosanáciou (vrstvou hliny a trávy, ktorá chráni vrch múrov pred náhlymi teplotnými zmenami a zvetrávaním malty). Tiež plánujeme dokončiť múry sakristie, ktoré boli postupne rekonštruované počas niekoľkých uplynulých rokov.

Sakristia

Po minuloročnej rekonštrukcii Dlžianskej brány sa tento rok chceme zamerať na Duboviansku bránu a domurovať jednu alebo obidve chýbajúce klenby.

Dubovianska brána