Krátky film o kostolíku

Počas minuloročnej sezóny bolo natočené video o kostole sv. Kozmu a Damiána aj o našich táboroch venovaných jeho záchrane. Video je dostupné na stránke slovakiana.sk (portál kultúrneho dedičstva Slovenska). Pozrieť si ho môžete tu:

https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko4nqkt?content=CAIR_DIV_VIDEO_1&contentDo=urn:nbn:sk:cair-do4nqku