Deň otvorených dverí 2015

Pokoj a Dobro,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí projektu Dubova Colonorum do obce Sedliacka Dubová. Dubova Colonorum je dobrovoľnícky  projekt na záchranu zrúcanín kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľníci opravujú kostol už od roku 1998. Tento rok našli unikátnu dlažbu. Odhaduje sa, že je z roku 1735 a od roku 1887 bola zakrytá.

Deň otvorených dverí v Sedliackej Dubovej sa uskutoční

26.9.2015 o 11.00 hod.

 

Súčasťou programu bude aj výstava unikátnych fotografií a odborný výklad k pamiatke.

V prípade zlého počasia bude omša v kostole a výstava s gulášom v kult.dome.
Občerstvenie bude zabezpečené.