Deň otvorených dverí 2015

Pokoj a Dobro,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí projektu Dubova Colonorum do obce Sedliacka Dubová. Dubova Colonorum je dobrovoľnícky  projekt na záchranu zrúcanín kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľníci opravujú kostol už od roku 1998. Tento rok našli unikátnu dlažbu. Odhaduje sa, že je z roku 1735 a od roku 1887 bola zakrytá.

Deň otvorených dverí v Sedliackej Dubovej sa uskutoční

26.9.2015 o 11.00 hod.

 

Súčasťou programu bude aj výstava unikátnych fotografií a odborný výklad k pamiatke.

V prípade zlého počasia bude omša v kostole a výstava s gulášom v kult.dome.
Občerstvenie bude zabezpečené.

Naše plány do budúcnosti

Projekt Dubova Colonorum beží kontinuálne už niekoľko rokov, za ktoré sa podarilo dobrovoľníkom s podporou mnohých sponzorov, dobrodincov a dobrých ľudí vykonať na kostolíku sv. Kozmu a Damiána a jeho okolí kus práce s cieľom zakonzervovať, sprístupniť a priblížiť túto stavbu širokej verejnosti nielen v regióne Orava a zároveň ju uchovať aj pre budúce generácie. Stále však zostáva ešte mnoho práce, ktorú chceme na tomto projekte urobiť.

(viac…)

Dve percentá z dane pre Dubovú v roku 2015

Aj tento rok je tu možnosť darovať dve percentá z Vašich (už zaplatených) daní na podporu Dubovej. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke, vrátane návodu a tlačív.