Zhodnotenie roku 2015

Práce na presbytériu prebiehali už od roku 2011. Postupne bolo zrekonštruované značne poškodené okno východného múru.

Porovnanie východný múr presbytéria

Pri práci na múroch presbytéria v rokoch 2011 až 2014 sa ukázalo, že koruny múrov sú značne zvetrané predovšetkým v severovýchodnej časti a že je nutné najprv odstrániť veľkú vrstvu rozpadnutého muriva. Preto hlavným cieľom sezóny 2015 bolo obnoviť múry presbytéria do rovnakej výšky. Tento cieľ sa podarilo naplniť.

Pohľad na presbytérium z varty

Presbytérium od sakristie

Časť koruny múru sme po dokončení pokusne zatrávnili. Vrstva hliny a vegetácie chráni murivo pred častými výkyvmi teplôt, čím prispieva k jeho dlhšej trvácnosti. V nasledujúcich rokoch budeme sledovať, ako zatrávnenie vplýva na kvalitu malty a či sa v tejto vrstve nebudú šíriť náletové dreviny.

Zatrávnenie

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom bol tento rok geodeticky zameraný celý objekt kostola. V rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva bude neskôr vytvorený jeho 3D model. Okolie kostola bolo tiež preskúmané georadarom.

V okolí veže sa uskutočnil archeologický prieskum, pri ktorom boli odkryté pôvodné kamenné dlaždice. Pochádzajú pravdepodobne z roku 1775, kedy prebehla posledná historická rekonštrukcia kostolíka.

Kamenné dlaždice

V roku 2016 plánujeme zakonzervovať poškodenú klenbu v západnom múre vedľa veže. Chceme tiež staticky zaistiť piliere v lodi kostola a zrekonštruovať múry sakristie do pôvodnej výšky.

Deň otvorených dverí 2015

Pokoj a Dobro,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí projektu Dubova Colonorum do obce Sedliacka Dubová. Dubova Colonorum je dobrovoľnícky  projekt na záchranu zrúcanín kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľníci opravujú kostol už od roku 1998. Tento rok našli unikátnu dlažbu. Odhaduje sa, že je z roku 1735 a od roku 1887 bola zakrytá.

Deň otvorených dverí v Sedliackej Dubovej sa uskutoční

26.9.2015 o 11.00 hod.

 

Súčasťou programu bude aj výstava unikátnych fotografií a odborný výklad k pamiatke.

V prípade zlého počasia bude omša v kostole a výstava s gulášom v kult.dome.
Občerstvenie bude zabezpečené.

Naše plány do budúcnosti

Projekt Dubova Colonorum beží kontinuálne už niekoľko rokov, za ktoré sa podarilo dobrovoľníkom s podporou mnohých sponzorov, dobrodincov a dobrých ľudí vykonať na kostolíku sv. Kozmu a Damiána a jeho okolí kus práce s cieľom zakonzervovať, sprístupniť a priblížiť túto stavbu širokej verejnosti nielen v regióne Orava a zároveň ju uchovať aj pre budúce generácie. Stále však zostáva ešte mnoho práce, ktorú chceme na tomto projekte urobiť.

(viac…)