Plán prác na rok 2019

Na základe dlhoročných skúseností vieme, že horné plochy múrov bývajú najviac poškodené vplyvom počasia (mrazom, prudkými zmenami teplôt a vlhkosti) až do takej miery, že nevyzretá malta sa rozdrobí a navrchnejšia vrstva kameňov už nedrží pevne. Riešením je biosanácia – zakrytie korún múrov geotextíliou a vrstvou hliny a trávy.
V roku 2019 teda plánujeme dokončiť biosanáciu všetkých doteraz zrekonštruovaných múrov, ktoré ešte neboli zakryté (to znamená veľký oblúk a niektoré múry presbytéria). V týchto miestach je nutné nanovo premurovať všetky uvoľnené vrstvy kameňov.

Plánujeme tiež dokončiť špárovanie klenby veže, s ktorým sme začali minulý rok.

V prípade priaznivého počasia a dostatku času a ľudí sa budeme venovať aj rekonštrukcii Dubovianskej brány, kde plánujeme vyrobiť šalung na mieru a pomocou neho dostavať jednu alebo obidve chýbajúce klenby. Po konzultácii s pamiatkármi sa možno pustíme aj do odkrytia a sanácie časti obvodových múrov.

Zhodnotenie roku 2018

V sezóne 2018 sme dokončili rekonštrukciu múrov sakristie a zakryli sme ich biosanáciou. Sakristiu sme postupne opravovali dlhší čas, intenzívnejšie však len posledné tri roky. Roh na obrázku dole bol pôvodne vo veľmi zlom stave a bolo potrebné ho takmer kompletne zrekonštruovať, čo je vidieť aj na svetlejšom murive.

Sakristia

Taktiež sme zarovnali koruny múrov v lodi kostola do jednotnej výšky a všetky namurované plochy sme zakryli biosanáciou. Previazaním sme zaistili posledný oblúk vo vnútri lode nad oknom.

Zarovnanie a biosanácia múrov lode kostola.

Čiastočne sme vyšpárovali zdola klenbu veže, cez ktorú prenikala dažďová voda. Keďže špárovanie v týchto miestach je veľmi náročné a nestihli sme urobiť všetko, budeme v ňom pokračovať aj v roku 2019.

Čiastočne vyšpárovaná klenba veže zdola.

V tomto roku nám pribudla aj neplánovaná práca: na začiatku sezóny sme zistili, že v kostole sa na jednom mieste prepadla zem. Išlo o jeden z vchodov do krypty, ktorý sa už nepoužíval a kedysi bol provizórne zasypaný hlinou a kamením. Aby sme zamedzili ďalšiemu prepadávaniu pôdy, vchod sme prikryli pevnými drevenými fošňami, nepremokavou fóliou a nakoniec sme zarovnali povrch hlinou.

Zabezpečenie vstupu do krypty

Plán prác na rok 2018

Pohľad na klenbu veže

V lete 2018 plánujeme vyšpárovať zdola klenbu veže, ktorá je poškodená presakujúcou dažďovou vodou a vplyvom mrazu. Špárovaním zabezpečíme klenbu pred ďalším rozpadom.

Ďalej sa budeme venovať viacerým dokončovacím prácam. Zarovnáme múry kostola do jednotnej výšky a zabezpečíme ich biosanáciou (vrstvou hliny a trávy, ktorá chráni vrch múrov pred náhlymi teplotnými zmenami a zvetrávaním malty). Tiež plánujeme dokončiť múry sakristie, ktoré boli postupne rekonštruované počas niekoľkých uplynulých rokov.

Sakristia

Po minuloročnej rekonštrukcii Dlžianskej brány sa tento rok chceme zamerať na Duboviansku bránu a domurovať jednu alebo obidve chýbajúce klenby.

Dubovianska brána