Plán prác na rok 2017

V roku 2017 plánujeme zašpárovať a zaistiť dlžiansku bránu, ktorá je po zime v zlom stave a na viacerých miestach hrozí poškodenie muriva.

dlžianska brána

Plánujeme tiež obnoviť izolačnú vrstvu na prvom podlaží veže. Izolačná vrstva bola vytvorená v roku 2004 z fólie a škridly a zabraňovala presakovaniu vody cez kamennú klenbu veže. V súčasnosti je však už príliš poškodená uvoľnenými kameňmi, ktoré padajú z nezakonzervovaných múrov veže.

Izolačná vrstva vo veži

Pri archeologickom prieskume v roku 2016 boli odkryté múry v predsieni kostola vedľa veže. Tieto múry plánujeme vytiahnuť nad zem do výšky približne pol metra. Chceme tiež dokončiť oblúk medzi predsieňou a loďou kostola.

Plán prác 2017

Ďalej plánujeme pokračovať v biosanácii vrcholov múrov kostola, ktoré boli zakonzervované počas uplynulých rokov. Vrchol múrov je potrebné najskôr zarovnať a nahradiť maltu rozpadnutú vplyvom počasia. Následne budú múry zakryté geotextíliou a vrstvou pôdy, ktorá bude zatrávnená. Biosanácia vytvára izolačnú vrstvu a tak minimalizuje zmeny teploty a vlhkosti, ktoré spôsobujú rýchle rozpadanie nevyzretej malty na vrcholoch múrov.

Biosanácia z roku 2015

Ak budeme mať dostatok času a dobrovoľníkov, chceme tiež zrekonštruovať múry sakristie do jednotnej výšky. V spolupráci s pamiatkármi obnovíme aj pôvodné okno, ktorého zvyšky (jedna strana okna s kúskami mreží) sa nachádzajú v západnej stene sakristie.

Roh sakristie

Ďalšie plány na nasledujúce roky:

  • archeologický prieskum (kontrolné sondy)
  • zabezpečenie pilierov v lodi kostola proti zrúteniu

Dve percentá v roku 2017

Milí Priatelia projektu Dubova Colonorum,

ako každý rok, aj v roku 2017 sa na vás obraciame s prosbou o podporu záchrany ruín kostolíka sv. Kozmu a Damiána v Sedliackej Dubovej. Všetky poskytnuté finančné prostriedky budú použité priamo na konzerváciu kultúrnej pamiatky.

Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke, vrátane návodu a tlačív.

Deň otvorených dverí 2016

Pokoj a Dobro,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí projektu Dubova Colonorum do obce Sedliacka Dubová.