Plán prác na rok 2018

Pohľad na klenbu veže

V lete 2018 plánujeme vyšpárovať zdola klenbu veže, ktorá je poškodená presakujúcou dažďovou vodou a vplyvom mrazu. Špárovaním zabezpečíme klenbu pred ďalším rozpadom.

Ďalej sa budeme venovať viacerým dokončovacím prácam. Zarovnáme múry kostola do jednotnej výšky a zabezpečíme ich biosanáciou (vrstvou hliny a trávy, ktorá chráni vrch múrov pred náhlymi teplotnými zmenami a zvetrávaním malty). Tiež plánujeme dokončiť múry sakristie, ktoré boli postupne rekonštruované počas niekoľkých uplynulých rokov.

Sakristia

Po minuloročnej rekonštrukcii Dlžianskej brány sa tento rok chceme zamerať na Duboviansku bránu a domurovať jednu alebo obidve chýbajúce klenby.

Dubovianska brána

Zhodnotenie roku 2017

Rekonštrukcia Dlžianskej brány

Najväčším úspechom sezóny 2017 bola rekonštrukcia zrútenej klenby Dlžianskej brány. Okrem klenby sa nám podarilo dotiahnuť múry do jednotnej výšky, zašpárovať staré murivo a nové murivo zabezpečiť biosanáciou.

Rekonštrukcia sakristie

Pokročili sme aj s obnovou múrov sakristie. Rekonštrukcia sakristie bude dokončená v roku 2018, pretože je ešte potrebné zarovnať korunu múrov do rovnakej výšky.

Izolačná vrstva vo veži

Vo veži kostola sme vymenili rozpadnutú izolačnú fóliu z roku 2004 za novú. Fólia zabraňuje premokaniu vody cez klenbu veže, ale často ju poškodzujú padajúce kamene. Je to však iba dočasné riešenie, kým sa nám nepodarí vežu systematicky zrekonštruovať.

Plán prác na rok 2017

V roku 2017 plánujeme zašpárovať a zaistiť dlžiansku bránu, ktorá je po zime v zlom stave a na viacerých miestach hrozí poškodenie muriva.

dlžianska brána

Plánujeme tiež obnoviť izolačnú vrstvu na prvom podlaží veže. Izolačná vrstva bola vytvorená v roku 2004 z fólie a škridly a zabraňovala presakovaniu vody cez kamennú klenbu veže. V súčasnosti je však už príliš poškodená uvoľnenými kameňmi, ktoré padajú z nezakonzervovaných múrov veže.

Izolačná vrstva vo veži

Pri archeologickom prieskume v roku 2016 boli odkryté múry v predsieni kostola vedľa veže. Tieto múry plánujeme vytiahnuť nad zem do výšky približne pol metra. Chceme tiež dokončiť oblúk medzi predsieňou a loďou kostola.

Plán prác 2017

Ďalej plánujeme pokračovať v biosanácii vrcholov múrov kostola, ktoré boli zakonzervované počas uplynulých rokov. Vrchol múrov je potrebné najskôr zarovnať a nahradiť maltu rozpadnutú vplyvom počasia. Následne budú múry zakryté geotextíliou a vrstvou pôdy, ktorá bude zatrávnená. Biosanácia vytvára izolačnú vrstvu a tak minimalizuje zmeny teploty a vlhkosti, ktoré spôsobujú rýchle rozpadanie nevyzretej malty na vrcholoch múrov.

Biosanácia z roku 2015

Ak budeme mať dostatok času a dobrovoľníkov, chceme tiež zrekonštruovať múry sakristie do jednotnej výšky. V spolupráci s pamiatkármi obnovíme aj pôvodné okno, ktorého zvyšky (jedna strana okna s kúskami mreží) sa nachádzajú v západnej stene sakristie.

Roh sakristie

Ďalšie plány na nasledujúce roky:

  • archeologický prieskum (kontrolné sondy)
  • zabezpečenie pilierov v lodi kostola proti zrúteniu