Deň otvorených dverí 2016

Pokoj a Dobro,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí projektu Dubova Colonorum do obce Sedliacka Dubová.

 

Zhodnotenie roku 2015

Práce na presbytériu prebiehali už od roku 2011. Postupne bolo zrekonštruované značne poškodené okno východného múru.

Porovnanie východný múr presbytéria

Pri práci na múroch presbytéria v rokoch 2011 až 2014 sa ukázalo, že koruny múrov sú značne zvetrané predovšetkým v severovýchodnej časti a že je nutné najprv odstrániť veľkú vrstvu rozpadnutého muriva. Preto hlavným cieľom sezóny 2015 bolo obnoviť múry presbytéria do rovnakej výšky. Tento cieľ sa podarilo naplniť.

Pohľad na presbytérium z varty

Presbytérium od sakristie

Časť koruny múru sme po dokončení pokusne zatrávnili. Vrstva hliny a vegetácie chráni murivo pred častými výkyvmi teplôt, čím prispieva k jeho dlhšej trvácnosti. V nasledujúcich rokoch budeme sledovať, ako zatrávnenie vplýva na kvalitu malty a či sa v tejto vrstve nebudú šíriť náletové dreviny.

Zatrávnenie

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom bol tento rok geodeticky zameraný celý objekt kostola. V rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva bude neskôr vytvorený jeho 3D model. Okolie kostola bolo tiež preskúmané georadarom.

V okolí veže sa uskutočnil archeologický prieskum, pri ktorom boli odkryté pôvodné kamenné dlaždice. Pochádzajú pravdepodobne z roku 1775, kedy prebehla posledná historická rekonštrukcia kostolíka.

Kamenné dlaždice

V roku 2016 plánujeme zakonzervovať poškodenú klenbu v západnom múre vedľa veže. Chceme tiež staticky zaistiť piliere v lodi kostola a zrekonštruovať múry sakristie do pôvodnej výšky.

Deň otvorených dverí 2015

Pokoj a Dobro,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí projektu Dubova Colonorum do obce Sedliacka Dubová. Dubova Colonorum je dobrovoľnícky  projekt na záchranu zrúcanín kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľníci opravujú kostol už od roku 1998. Tento rok našli unikátnu dlažbu. Odhaduje sa, že je z roku 1735 a od roku 1887 bola zakrytá.

Deň otvorených dverí v Sedliackej Dubovej sa uskutoční

26.9.2015 o 11.00 hod.

 

Súčasťou programu bude aj výstava unikátnych fotografií a odborný výklad k pamiatke.

V prípade zlého počasia bude omša v kostole a výstava s gulášom v kult.dome.
Občerstvenie bude zabezpečené.