Naše plány do budúcnosti

Projekt Dubova Colonorum beží kontinuálne už niekoľko rokov, za ktoré sa podarilo dobrovoľníkom s podporou mnohých sponzorov, dobrodincov a dobrých ľudí vykonať na kostolíku sv. Kozmu a Damiána a jeho okolí kus práce s cieľom zakonzervovať, sprístupniť a priblížiť túto stavbu širokej verejnosti nielen v regióne Orava a zároveň ju uchovať aj pre budúce generácie. Stále však zostáva ešte mnoho práce, ktorú chceme na tomto projekte urobiť.

(viac…)

Dve percentá z dane pre Dubovú v roku 2015

Aj tento rok je tu možnosť darovať dve percentá z Vašich (už zaplatených) daní na podporu Dubovej. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke, vrátane návodu a tlačív.

Zhodnotenie prác sezóny 2014

Práca na kostolíku počas tejto sezóny bola primárne zameraná na konzerváciu hlavného oblúka medzi loďou
kostola a presbytériom, ako aj na konzerváciu koruny severného a severovýchodného múru presbytéria. Okrem
nich boli vykonané aj menšie práce na vnútornej báze juhovýchodného okna presbytéria a severnej stene sakristie.

Porovnanie hlavného oblúka z hora

(viac…)