Dve percentá z dane pre Dubovú v roku 2015

Aj tento rok je tu možnosť darovať dve percentá z Vašich (už zaplatených) daní na podporu Dubovej. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke, vrátane návodu a tlačív.

Zhodnotenie prác sezóny 2014

Práca na kostolíku počas tejto sezóny bola primárne zameraná na konzerváciu hlavného oblúka medzi loďou
kostola a presbytériom, ako aj na konzerváciu koruny severného a severovýchodného múru presbytéria. Okrem
nich boli vykonané aj menšie práce na vnútornej báze juhovýchodného okna presbytéria a severnej stene sakristie.

Porovnanie hlavného oblúka z hora

(viac…)

Bez Dubovej neviem žiť

Článok, v ktorom naši mladí rozprávajú o svojich zážitkoch z leta 2014 vyšiel nedávno v denníku sme.sk

http://orava.sme.sk/c/7419680/bez-dubovej-neviem-zit.html